Conseil d’administration / Raad van Bestuur


La Société Belge de bienfaisance est administrée par un conseil administratif:

De Belgische Liefdadigheidsmaatschappij wordt beheerd door een raad van Bestuur.

Comité exécutif / Uitvoerend Comité

CA_bernard

Bernard Falmagne linkedin

Président / Voorzitter
Début du mandat en 2016 /  Aanvang mandaat in 2016
Retraité et heureux grand-père de trois petits enfants, la raison de mon engagement à la SBB est d’ affirmer ma solidarité avec les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées et garder le contact avec ces personnes dans un monde devenu de plus en plus impersonnel.
Op pensioen en gelukkige grootvader van drie kleine kinderen. Mijn engagement bij de SBB is een manier om mijn solidariteit te getuigen met jongeren, minder jonge en oudere mensen en een manier om contact te houden met mensen in een wereld die steeds onpersoonlijker wordt. 

CA_virginieVirginie Michel

Vice-présidente / Ondervoorzitter
Début du mandat en 2016 / Aanvang mandaat in 2016
Ce qui me pousse à m’impliquer au sein de la Société Belge de Bienfaisance est le sentiment d’appartenance et d’entraide à la communauté belge immigrée au Canada et au Québec plus particulièrement. En équipe avec le comité, j’espère pouvoir contribuer à la pérennité de la Société. Arrivée au Québec: 2007, native de Walcourt.
Het gevoel om te behoren tot de Belgische gemeenschap in Canada en voornamelijk in Quebec en van onderlinge steun zijn de drijfveren voor mijn implicatie in de SBB. In samenwerking et de andere bestuursleden hoop ik bij te dragen tot de perenniteit van de SBB. Ik ben in Walcourt geboren en in 2007 in Quebec aangekomen.

CA_adaAda Rivera-Teran

Trésorière / Penningmeester
Début du mandat en 2017 / Aanvang mandaat in 2017
À venir… / Volgt…

 

 


CA_sofia

Sofia El Abouri

Co-secrétaire / Co-secretaris
Début du mandat en 2016 / Aanvang mandaat in 2016
À venir… / Volgt…

 

 


photo-profilJuliette Driess

Co-secrétaire / Co-secretaris
Début du mandat en 2017 / Aanvang mandaat in 2017
À venir… / Volgt…

 

 

 


Comité administratif / Administratief comité

CA_louisLouis Daubois

Conseiller / Bestuurder
Début du mandat en 2017 / Aanvang mandaat in 2017
À venir… / Volgt…

 

 


photo-profilDany Daubois

Conseiller / Bestuurder
Début du mandat en 2017 / Aanvang mandaat in 2017
À venir… / Volgt…

 


 CA_kadijaKadija Essannarhi

Conseillère / Bestuurder
Début du mandat en 2017 / Aanvang mandaat in 2017
À venir… / Volgt…

 

 


CA_jfJean-François Istasse

Conseiller / Bestuurder
Début du mandat en 2017 / Aanvang mandaat in 2017
À venir… / Volgt…

 


alexandra2

Alexandra Schomig

Conseillère / Betuurder
Début du mandat en 2016 / Aanvang mandaat in 2016
Ayant toujours voulu apporter de l’aide aux personnes dans le besoin, la Société Belge de Bienfaisance me permet de faire le lien entre mes racines et mes aspirations. Travailler et partager mes idées avec une équipe motivée, ayant un but commun, me fait d’autant plus plaisir.
Ik help altijd mensen in nood willen helpen. De SBB laat mij toe een link te leggen tussen mijn roots en mijn betrachtingen. Werken en mijn ideeën delen met een gemotiveerd team die samenwerkt naar een gemeenschappelijk doel maakt het nog aangenamer.